H ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ» είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / εγγεγραμμένων χρηστών και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων τους στις ηλεκτρονικές σελίδες υπηρεσιών του διαδικτυακού χώρου TabooSantorini.gr.
Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να πληροφορήσει για τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / εγγεγραμμένων χρηστών που συλλέγει η ιστοσελίδα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της καθώς και προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό.
Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η διεκπεραίωση της παραγγελίας και η επικοινωνία με τον χρήστη / πελάτη σχετικά με την πορεία αυτής. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων και των στοιχείων των συναλλαγών αποτελούν προαπαιτούμενα για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων. Το TabooSantorini.gr δύναται επίσης να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για την αποστολή διαφημιστικών και προωθητικών μηνυμάτων. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα οικονομικά στοιχεία των χρηστών / πελατών δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του TabooSantorini.gr.
Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.
• Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού χρήστη προκειμένου να σας παρέχουμε τις λειτουργίες αυτού, όπως πχ. διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), κωδικό πρόσβασης (password), όνομα, επίθετο κλπ.
Κάθε χρήστης υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή. Το TabooSantorini.gr διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της. Επίσης ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής του λογαριασμού του ανά πάσα στιγμή.
• Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής (υποβολής παραγγελίας/αγοράς) μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για την πραγματοποίηση συναλλαγής είτε αγοράζετε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης είναι ενδεικτικά τα εξής:
Όνομα, επίθετο, όνομα εταιρείας, επάγγελμα, διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας, διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση χρέωσης), στοιχεία τιμολόγησης όπως ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), πληροφορίες πληρωμής όπως πχ. αριθμό λογαριασμού, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), ειδικές σημειώσεις/ οδηγίες από εσάς σχετικά με την παραγγελία κλπ.
Επιπλέον των ανωτέρω συλλέγουμε ενδεικτικά και τα ακόλουθα μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει λογαριασμό:
Ιστορικό παραγγελιών, συχνότητα επισκέψεων, προϊόντα που βρίσκονται στη λίστα αγαπημένων κλπ.
Στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το χρήστη (πχ. δώρα) ή από το πρόσωπο τιμολόγησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του τρίτου αυτού φυσικού προσώπου, για την υποβολή και καταχώρηση των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που θα επιτρέψουν την εκτέλεση της παραγγελίας, ειδικά την τιμολόγηση υπέρ τρίτου ή / και την παράδοση της παραγγελίας στο ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού (με καταχώρηση και τηλεφώνου επικοινωνίας), και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της TabooSantorini.gr.
• Πληροφορίες που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πχ αποστολή παραπόνων/ σχολίων σας.
• Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε οικειοθελώς εγγραφή στα ενημερωτικά μας δελτία – newsletters (πχ. διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)).
• Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση / δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο και την ιστοσελίδα μας όπως πχ. τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου της συσκευής πρόσβασης (IP address), οι οποίες συλλέγονται αυτομάτως όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.
• Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies.
Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα.
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας:
Σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού χρήστη, για σκοπούς διαχείρισης της εγγραφής σας και για να σας παρέχουμε τις λειτουργίες λογαριασμού ώστε να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών με συμπληρωμένα τα διάφορα δεδομένα τιμολόγησης, αποστολής και πληροφορίες για τις αγορές σας. Επίσης επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για την ταυτοποίησή σας και τη διασφάλιση της πρόσβασής σας στο λογαριασμό. Νομική βάση της ανωτέρω επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Επίσης, διατηρούμε τα δεδομένα σας αυτά στα αρχεία πελατών μας εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.
Σε περίπτωση παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος όπως μας τα δηλώνετε είτε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη σας είτε κατά την καταχώριση της παραγγελίας ως επισκέπτης, για σκοπούς σύναψης και άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης και ιδίως προκειμένου να υποβάλλετε/ ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, να γίνει επεξεργασία/ τιμολόγηση/ πληρωμή/ παράδοση της παραγγελίας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας ή για να απαντήσουμε στα σχετικά αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε όπως πχ αιτήματα επιστροφής προϊόντων και γενικά για την διαχείριση της παραγγελίας και εξυπηρέτησή σας. Νομική βάση της ανωτέρω επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Κάποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στα αρχεία πελατών μας προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όπως πχ δεδομένα που αποδεικνύουν την εκάστοτε συναλλαγή για σκοπούς φορολογικούς και λογιστικούς, ενημέρωσή σας για τα στοιχεία της παραγγελίας κλπ.
Προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης/ υποστήριξης πελατών στο πλαίσιο διαχείρισης και βελτίωσης των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών, όπως για τη διεκπεραίωση αιτημάτων/ ερωτημάτων σας και την επικοινωνία μαζί σας και γενικά για να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα αιτήματά σας. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η διαφύλαξη και προστασία των εν λόγω έννομων συμφερόντων μας, εφόσον έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, ειδικά για τη διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται με την παραγγελία σας, η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται με νομική βάση την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επικοινωνούμε μαζί σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
Με τη συγκατάθεσή σας κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε μέσω email για προϊόντα και υπηρεσίες μας, καθώς και προωθητικές ενέργειές μας, συμπεριλαμβανομένων προσφορών, εκπτώσεων κλπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
Για σκοπούς ασφάλειας του λογαριασμού σας και ταυτοποίησής σας όπου απαιτείται, για σκοπούς ασφάλειας και απρόσκοπτης λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, για να διαγνώσουμε τυχόν τεχνικά προβλήματα και να την προστατεύσουμε από κακόβουλους χρήστες, αλλά και για να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση της και την εμπειρία σας. Για τους ανωτέρω σκοπούς νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η διαφύλαξη και προστασία των εν λόγω έννομων συμφερόντων μας, εφόσον έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ή σχετική νομική μας υποχρέωση.
Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας.
Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679/ΕΕ «ΓΚΠΔ»), και το εκάστοτε ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τα λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή εφαρμοστέα νομοθετήματα που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γενικά, και δη στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας, φορητότητας και ανάκλησης της χορηγηθείσας συγκατάθεσης, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Τα δεδομένα σας διαχειρίζονται οι αρμόδιοι εργαζόμενοι του TabooSantorini.gr.Η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται. Επίσης τα προσωπικά σας στοιχεία δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με το TabooSantorini.gr επιχειρήσεις, για τους ανωτέρω σκοπούς και ιδίως τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μας, σύμφωνα με τις οδηγίες μας και πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.
H εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Λόγω της φύσης και του αντικειμένου του το TabooSantorini.gr δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, τηρεί πλήρη εχεμύθεια των πελατών της, αναφορικά με τα πωλούμενα προϊόντα.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)
Η πρόσβαση στα συστήματά μας ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της επιχείρησης.

Κρυπτογράφηση
Το σύστημα του TabooSantorini.gr αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του TabooSantorini.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.
Σε όποιο σημείο της παρούσας ιστοσελίδας εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL.
Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία και εφόσον ο χρήστης / πελάτης έχει συνδεθεί με το username και το προσωπικό του κωδικό στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα του TabooSantorini.gr κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.
Το σύστημα του TabooSantorini.gr αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του TabooSantorini.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο TabooSantorini.gr είναι εμπιστευτικές και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, πχ για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας.
Το TabooSantorini.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Στην περίπτωση που το TabooSantorini.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων/ υπηρεσιών της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
Το TabooSantorini.gr ακολουθεί τον ισχύοντα Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή, το smartphone ή το tablet όταν επισκέπτεστε διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους έτσι ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Τα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου καθώς επιτρέπουν την περιήγηση και χρησιμοποίηση των λειτουργιών του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής και χρήση του καλαθιού αγοράς. Τα cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Τα cookies είναι απόλυτα ασφαλή και δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση τη δομής και του περιεχομένου του ιστοτόπου καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.
Ο επισκέπτης / χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Διευθύνσεις IP
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής, το smartphone ή το tablet του επισκέπτη / χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο TabooSantorini.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων (όπως για να προσδιορίσουμε τη γενική γεωγραφική θέση της συσκευής και να κατανοήσουμε από ποιες γεωγραφικές περιοχές προέρχονται οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας) και εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.

Hyperlinks
Η Ιστοσελίδα της Εταιρίας ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές μέσω υπέρ-συνδέσμων (“hyperlinks”) σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει.

Social Media
Χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για να παρουσιάσουμε το έργο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας μέσω ευρέως χρησιμοποιούμενων και σύγχρονων καναλιών όπως το Facebook, το Instagram και το YouTube.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ EMAIL/ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS)
Κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καλείστε να καταχωρίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας ώστε η TabooSantorini.gr να μπορεί να σας αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά email/ δελτία (newsletters), πέρα από μηνύματα για την εξέλιξη της παραγγελίας σας ή τη διαχείριση του λογαριασμού σας (πχ. απώλεια κωδικών εισόδου).
Το TabooSantorini.gr αποστέλλει newsletters στους εγγεγραμμένους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος που έχουν συναινέσει ειδικά προς τούτο κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε στους χρήστες που εγγράφονται μόνο στο newsletter μέσω της ιστοσελίδας μας.
Η ιστοσελίδα TabooSantorini.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση.
Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της ιστοσελίδας TabooSantorini.gr, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη σχετική σας συγκατάθεση και να διαγραφείτε, πατώντας την επιλογή “διαγραφή” που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό email που σας αποστέλλουμε ή στέλνοντας email στη διεύθυνση info@TabooSantorini.gr.
Σε κάθε περίπτωση ως προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και τα δικαιώματα αυτών σε σχέση με τα newsletters μας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας.
Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του TabooSantorini.gr.